Raporty

01.09.2022
Raport Espi 3/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 27 września 2022 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ul. Dąbrówki 15/1 w Katowicach.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Wzór pełnomocnictwa na ZWZA
4. Wzór odwołania pełnomocnictwa na ZWZA
5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA
6. Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA
7. Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta.