Raporty

05.08.2022
Raport 20/2022

Spółka:

FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna

Numer:

20/2022

Data:

2022-08-05 22:58:43

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.

Treść:

 

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"