Raporty

29.05.2018
Raport ESPI 6/2018 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 01 czerwca 2018 roku.

Pełna lista akcjonariuszy znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.