Raporty

1.08.2019
Raport ESPI 7/2019 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Foto Volt Eko sp. z o.o. sp.k.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, której Emitent jest Komandytariuszem pod numerem KRS: 0000797595.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.