Raporty

12.11.2021
Raport 21/2021

Zarząd spółki Foto Volt Eko Energia S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 r.
 
Podstawa prawna:
 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".