Raporty

14.01.2020
Raport 1/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r., na podstawie umowy przeniesienia praw i obowiązków spółki komandytowej Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa („FVE”) z siedzibą w Katowicach, Emitent stał się jedynym komandytariuszem FVE. Wartość umowy wyniosła 600.000 PLN, a strony umowy ustaliły, że płatność na rzecz komandytariuszy zbywających prawa i obowiązki nastąpi w kwartalnych ratach począwszy od stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.Po transakcji, Emitent jest jedynym komandytariuszem w FVE z prawem do udziału w zysku w wysokości 98%. Pozostałe 2% udziału w zysku posiada komplementariusz spółki, spółka Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Suma komandytowa FVE wynosi 50.000 zł.


IFM Global Funds S.A. przystąpiła jako Komandytariusz do FVE w dniu 2 lipca 2019 r. FVE została powołana do świadczenia usług doradztwa, instalatorskich oraz handlowych na rynku fotowoltaicznym w rejonie Górnego Śląska. Jako start-up, w okresie od końca sierpnia do 31 grudnia 2019 r. FVE zrealizowała kilkanaście instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 200 kW w różnych miastach na terenie Górnego Śląska, zarówno dla klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Obecnie FVE rozwija zespół instalatorski, tak, aby powiększyć zdolności realizacji projektów fotowoltaicznych do kilkunastu miesięcznie w 2021 r.Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych jest najszybciej rosnącym rynkiem odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2018 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 0,7 GW. Ocenia się, że w 2019 r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o ponad 100 procent. Dynamicznemu rozwojowi rynku sprzyja możliwość obniżenia podstawy podatku dochodowego dla osób fizycznych do kwoty 53 tysięcy złotych na wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne w ramach ulgi termoizolacyjnej oraz oferta tanich kredytów na mikroinstalacje fotowoltaiczne oferowana przez największe banki. Trend rozwoju fotowoltaiki jest również wzmacniany podwyżkami cen energii elektrycznej, które weszły w życie 1 stycznia br. Rząd wspiera rozwój rynku fotowoltaicznego poprzez programy „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.W ocenie Zarządu, rynek usług fotowoltaicznych oferuje dobre perspektywy rozwoju oraz stabilne zyski w przyszłości. W najbliższych kwartałach Zarząd planuje dalszy rozwój tego biznesu.Podstawa prawna:


Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna