Raporty

14.06.2018
Raport ESPI 9/2018 Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2018 z dnia 07.06.2018 r., w którym informował o zawarciu w dniu 06 czerwca 2018 r. z Q Securities S.A. umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Q Securities S.A. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

Emitent poinformuje osobnym raportem o otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.