Raporty

14.06.2022
Raport 11/2022

Tytuł:

Korekta raportu bieżącego nr 9/2022: Termin przekazania korekty raportów okresowych za I, II i III kw. 2021 r.

Treść:

 

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach (dale: Emitent) przekazuje skorygowany raport nr 9/2021 dotyczący terminów przekazania skonsolidowanych raportów okresowych za I, II i III kw. 2021 r.Raport opublikowany w dniu 9 czerwca 2022 roku w sposób niewystarczający i nieprzejrzysty odzwierciedlał specyfikę opisywanej sytuacji i okoliczności publikacji zapowiadanych raportów.Prawidłowa treść raportu:

Termin publikacji zaległych skonsolidowanych raportów okresowych za I, II i III kw. 2021 r.Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach przekazuje terminy publikacji zaległych raportów okresowych:

- skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za I kwartał 2021 roku – 15 czerwca 2022 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2021 roku – 15 czerwca 2022 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2021 roku – 15 czerwca 2022 roku,Emitent dotychczas nie publikował raportów okresowych skonsolidowanych. Potrzeba sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań pojawiła się w trakcie badania sprawozdania finansowego za rok 2021. W opinii audytora, pomimo braku prowadzenia działalności przez spółki zależne, występuje obowiązek sporządzenia raportów skonsolidowanych.Emitent opublikował jednostkowe raporty kwartalne za I, II, II kwartał 2021 roku odpowiednio w dniach 14 maja 2021 r., 13 sierpnia 2021 r. i 12 listopada 2021 r. Raporty te jednak nie zawierały wszystkich danych, o których mowa w § 5 ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Raporty, których publikację zapowiada niniejszy raport, uwzględniają powyższe zastrzeżenia.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"