Raporty

15.01.2020
Raport 2/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia br. Emitent otrzymał zwrot części pożyczki w wys. 27.000 zł od spółki Foto Volt EKo Sp. z o.o. Sp. komandytowa ("FVE")


Raportem bieżącym z dnia 19 sierpnia 2019 r. Emitent poinformował o udzieleniu pożyczki w kwocie 100.000 zł spółce FVE. Pożyczka została udzielona na okres jednego roku, do dnia 19 sierpnia 2020 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% p.a.


Emitent jest jedynym komandytariuszem w FVE z prawem do 98% udziału w zysku FVE. FVE zajmuje się świadczeniem usług doradztwa, instalatorskich oraz handlowych na rynku fotowoltaicznym w rejonie Górnego Śląska.