Raporty

16.04.2020
Raport 8/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 12 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ul. Dąbrówki 15/1 w Katowicach.W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2) Projekty uchwał na ZWZA

3) Wzór pełnomocnictwa na ZWZA

4) Wzór odwołania pełnomocnictwa na ZWZA

5) Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA

6) Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA

7) Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta.