Raporty

17.08.2020
Raport 17/2020

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17.08.2020 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zmianę nazw skróconych identyfikujących Emitenta w systemie notującym GPW w związku ze zmianą nazwy firmy Spółki na FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Emitent zaproponował zmianę nazwy skróconej na FVE oraz ticker’a na FVE.

 
Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".