Raporty

20.03.2018
Raport EBI 3/2018 Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2017 rok

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2017.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Aleksander Jawień - Prezes  Zarządu IFM Global Funds S.A.