Raporty

21.03.2017
Raport EBI 11/2017 Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2016 rok-korekta raportu nr 10/2017

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2016. Do raportu nr 10/2017 dołączony został niepełny załącznik.

 

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".