Raporty

22.06.2020
Raport 12/2020

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 czerwca 2019 r. Emitent otrzymał od spółki Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tychach zwrot odsetek i pozostałego do spłaty kapitału z tyt. pożyczki udzielonej w dniu 19 sierpnia 2019 r. ww. spółce przed terminem spłaty ustalonym na dzień 19 sierpnia 2020 r.

Emitent udzielił spółce Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pożyczki w wys 100.000 na okres jednego roku, do dnia 19 sierpnia 2020 r. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 5% p.a.

Emitent jest komandytariuszem w Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zajmuje się świadczeniem usług doradztwa, instalatorskich oraz handlowych na rynku fotowoltaicznym w rejonie Górnego i Dolengo Śląska oraz Małopolski.