Raporty

23.04.2019
Raport EBI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2019 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 29 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ul. Dąbrówki 15/1 w Katowicach.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:

 

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  2. Projekty uchwał na ZWZA
  3. Wzór pełnomocnictwa na ZWZA
  4. Wzór odwołania pełnomocnictwa na ZWZA
  5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA
  6. Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA
  7. Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta.

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.