Raporty

23.04.2019
Raport ESPI 2/2019 Wpis Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych

Raport bieżący nr  2/2019

23.04.2019

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną.

Firmą inwestycyjną, z którą Emitent zawarł ww. umowę jest firma inwestycyjna - dom maklerski Q Securites.  Niniejsza umowa wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Wpis do rejestru firm inwestycyjnych umożliwia Emitentowi współpracę z firmą inwestycyjną w zakresie oferowania klientom Emitenta papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Umożliwi to znaczne poszerzenie oferty Emitenta, w tym o najlepsze fundusze inwestycyjne dostępne dla kwalifikowanych inwestorów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.