Raporty

25.04.2017
Raport EBI 14/2017 Zmiana siedziby Emitenta

Zmiana siedziby Emitenta

Tekst jednolity statutu


Raport bieżący nr  14/2017
25.04.2017

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie pobranego elektronicznie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 21.04.2017 r. wpisu zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Katowice oraz zmiany adresu Emitenta z Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa na Aleja Korfantego 141 C, Katowice.

 

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu obowiązujący wobec zarejestrowanej zmiany siedziby Spółki, uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 28 marca 2017 roku obejmującą zmianę Artykułu 2 oraz Artykułu 24 Statutu Emitenta (uchwała opublikowana raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 28.03.2017 r.).

 

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.