Raporty

27.09.2022
Raport Espi 4/2022

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 27.09.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy _ZWZA_ Emitenta w dniu 27-09-2022 r.:

1. Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowidzialnością:
- liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA: 16.750.000
- liczba głosów przysługujących na ZWZA z zarejestrowanych akcji: 16.750.000
- udział w liczbie głosów na ZWZA: 100%
- udział w liczbie głosów ogółem: 75,69%