Raporty

28.02.2017
Raport EBI 9/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2017 roku

Raport bieżący nr  9/2017
28.02.2017

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 28 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza przy ul. Dąbrówki 15/1 w Katowicach.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości:

 

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Projekty uchwał na NWZA
  3. Wzór pełnomocnictwa na NWZA
  4. Wzór odwołania pełnomocnictwa na NWZA
  5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA
  6. Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA
  7. Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 


Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.