Raporty

28.03.2017
Raport EBI 12/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2017 roku

Raport bieżący nr  12/2017

28.03.2017

 

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 marca 2017 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.