Raporty

8.11.2017
Raport EBI 25/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport IFM Global Funds S.A. za III kwartał 2017 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.