Raporty

9.11.2018
Raport EBI 9/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport IFM Global Funds S.A. za III kwartał 2018 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.