Raporty

14.08.2020
Raport 15/2020

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 14.08.2020 Spółka rozpoczęła świadczenie usług doradztwa, instalatorskich oraz serwisowych na rynku pomp ciepła. Rozszerzenie działalności idzie w ślad za licznymi zapytaniami oraz zainteresowaniem klientów, którzy skorzystali z oferty Spółki w zakresie systemów fotowoltaicznych i dla których Spółka zrealizowała instalacje fotowoltaiczne.

Emitent wybrał dla rozwoju drugiego działu swojej działalności segment powietrznych pomp ciepła, który notuje kilkudziesięcioprocentowe przyrosty sprzedaży, ze względu na wzrost efektywności urządzeń, dotacje z programu Czyste Powietrze oraz możliwości odpisania kwoty do 53.000 zł wydanej na zakupu pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Rynek powietrznych pomp ciepła jest najdynamiczniej rosnącym segmentem rynku pomp ciepła. W latach 2013-2018 sprzedaż powietrznych pomp ciepła wzrosła o 392% i był to najbardziej dynamiczny wzrost na tyle innych rodzajów pomp ciepła. Prognozy wzrostu dla tego segmentu rynku pomp ciepła wskazują na wzrost sprzedaży rok do roku o 25% do 2030 r. i w ocenie Emitenta są niedoszacowane, ze względu na znaczny wpływ na dynamikę sprzedaży programów rządowych, ulg podatkowych oraz dotacji samorządowych.

Emitent rozpoczyna rozwój działalności w ww. segmencie pomp ciepła w oparciu o produkty koncernu NIBE i pompy typu monoblok. W najbliższych miesiącach oferta zostanie rozszerzona o 1-2 inne marki.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".