Raporty

28.07.2021
Raport 15/2021

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. Emitent podpisał dwie umowy pożyczek.

Na podstawie pierwszej umowy Pan Aleksander Jawień udzielił Emitentowi pożyczkę w wys. 500.000 zł na okres od 28.07.2021 r. do 28.07.2026 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% p.a. Spłata pożyczki nastąpi w miesięcznych ratach począwszy od dnia 28.07.2023 r.

Na podstawie drugiej umowy Emitent udzielił pożyczkę w wysokości 750.000 zł spółce zależnej Foto Volt Eko Energia SA Farma PV 3 Sp. z o.o. na okres od 28.07.2021 r. do 28.07.2026 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% p.a. Spłata pożyczki nastąpi w miesięcznych ratach począwszy od dnia 28.07.2023 r. Środki są przeznaczone na realizację projektu farmy PV o mocy 2,01 MWp, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2021 z dn. 1.06.2021 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".