Raporty

01.10.2021
Raport 19/2021

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 września 2021 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu.
 
Podstawa prawna:
 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %