Raporty

12.10.2021
Raport 20/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021, Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 października br. Emitent podpisał aneks do umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na hali obiektu przemysłowego. Moc instalacji uległa zwiększeniu z 600 kWp do 629,83 kWp. Wartość umowy wzrosła z 1.650.000,00 zł netto do 1.747.000,00 zł netto.
 
Umowa obejmuje przygotowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyzy obciążenia hali, uzyskanie pozwolenia na budowę, dostawę sprzętu i wykonanie instalacji pod klucz w 60 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Umowa przewiduje zainstalowanie 967 modułów PV o mocy 490 Wp oraz 400 modułów PV o mocy 390 Wp i zestawu falowników wraz z osprzętem.
 
Emitent planuje zakończenie zadania na przełomie I i II kw. 2022 r. 64,44% wartości tej umowy zostanie ujętych w przychodach bieżącego roku, a pozostałe 35,56% w 2022 r.