Raporty

21.02.2017
Raport EBI 8/2017 Zmiana nazwy Emitenta

Zmiana nazwy Emitenta

Tekst jednolity statutu


Raport bieżący nr  8/2017
20.02.2017

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie pobranego elektronicznie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 15.02.2017 r. wpisu m.in. następujących zmian:

 - zmiana nazwy Spółki z Investment Fund Managers S.A. na IFM Global Funds S.A.;

- zmiana w Zarządzie Emitenta tj. powołanie Aleksandra Jawień na Prezesa Zarządu oraz Izabeli Piecuch – Jawień na Wiceprezesa Zarządu;

- zmiana w organach nadzorczych Spółki tj. powołanie na członków Rady Nadzorczej Pana Jacka Mitrockiego i Pana Janusza Wyląg.

 

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu obowiązujący wobec zarejestrowanej zmiany nazwy Spółki, uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 05 stycznia 2017 roku obejmującą zmianę Artykułu 1 Statutu Emitenta.

 

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu Investment Fund Managers S.A.