Raporty

07.11.2014
Raport EBI 23/2014 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".