Raporty

03.10.2014
Raport EBI 22/2014 Wartość aktywów pod zarządzaniem spółki zależnej na koniec III kwartału 2014 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż wartość aktywów portfeli instrumentów finansowych pod zarządzaniem spółki zależnej Emitenta, domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., wyniosła na koniec III kwartału 2014 roku 111,7 mln zł, co stanowi wzrost o 18,3% w porównaniu do poziomu aktywów na koniec II kwartału br.

IFM Global Asset Management Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (asset management) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 maja 2013 roku. Dom maklerski rozpoczął swoją działalność z dniem 1 lipca 2013 roku. W ramach usługi asset management oferuje 4 strategie inwestycyjne, koncentrując się na inwestowaniu na rynkach globalnych. Minimalny poziom aktywów do zarządzania w ramach usługi asset management wynosi 2.000.000 PLN.

 

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami w których znajdą Państwo informację o 4 strategiach inwestycyjnych.