Strefa inwestora

Zmiana siedziby Spółki IFM Global Funds S.A.

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie pobranego elektronicznie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 21.04.2017 r. wpisu zmiany siedziby Spółki z Warszawy na Katowice oraz zmiany adresu Emitenta z Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa na Aleja Korfantego 141 C, Katowice.