Raporty

26.06.2014
Raport EBI 18/2014 Zmiany w Zarządzie spółki zależnej

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podmiotu zależnego Emitenta, działając na podstawie §20 ust. 3 umowy Spółki, obradując w pełnym składzie, jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Pana Aleksandra Jawień powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu na kadencję, która rozpocznie się dnia 1 lipca 2014 roku.

Zmiany w Zarządzie spółki zależnej Emitenta są związane ze zmianami w Grupie Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., o których Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 24 czerwca 2014 roku i wynikają z odpowiedniej alokacji doświadczenia, kompetencji oraz  zakresów odpowiedzialności działań Zarządów w Grupie Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".