Raporty

12.08.2013
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 12 sierpnia 2013 roku przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Niniejszy raport okresowy Investment Fund Managers S.A. za II kwartał 2013 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 pkt 1), pkt 1a) oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.