Raporty

08.11.2013
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 8 listopada 2013 roku przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku, tj. za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

Niniejszy raport okresowy Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2013 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.