Raporty

14.08.2020
Raport okresowy Emitenta za II kwartał 2020 roku.

Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za II kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".