Raporty

12.11.2021
Raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 r.

Zarząd spółki Foto Volt Eko Energia S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Emitenta za III kwartał 2021 r.
 
Podstawa prawna:
 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".