Raporty

07.11.2014
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 7 listopada 2014 roku przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2014 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2014 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.