Raporty

04.11.2016
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 4 listopada 2016 roku roku przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2016 roku.

Niniejszy raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za III kwartał 2016 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.