Raporty

08.07.2015
Jednostkowy raport roczny Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2014.

Niniejszy raport okresowy Investment Fund Managers S.A. za rok 2014 roku został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".