Raporty

20.03.2018
Raport roczny IFM Global Funds S.A. za 2017 rok

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2017.

Niniejszy raport IFM Global Funds S.A. za rok 2017 został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust.1 pkt 2  §5 ust.2  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.