Raporty

20.03.2022
Raport roczny za 2021 rok Foto Volt Eko Energia S.A.

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2021 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.