Spółka

Wizja

IFM Global Funds S.A. weszła w najbardziej ekscytujący czas w swojej ponad 15-letniej historii. Konsekwentnie realizując strategię udostępnienia naszej usługi kolejnym grupom Klientów, nie tylko wkroczyliśmy na rynek masowy z ofertą funduszy pod marką IFM, ale też zdecydowaliśmy się na powrót do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego i uruchomiliśmy strategie modelowe IFM oparte o fundusze inwestycyjne zagraniczne i polskie.

Było dla mnie ciekawym wyzwaniem stworzyć takie rozwiązanie, które zagwarantuje, że będziemy świadczyć dotychczasową usługę z zachowaniem cenionej jakości, ale udostępnimy ją istotnie szerszemu gronu Klientów. Mam pełne zaufanie, że odbiór naszej oferty będzie pozytywny.

Fundamenty naszego biznesu zostały zbudowane na przedsiębiorczości, silnej woli, zaufaniu, wytrwałości  i ciężkiej pracy. To te same wartości, którymi kierowali się nasi obecni Klienci tworząc swoje przedsięwzięcia u progu przemian ekonomicznych w Polsce w latach 90-tych. Nadal niezmiennie cenią te nieprzemijające zasady poszukując podobnych partnerów. Teraz pragniemy zaprosić do naszego grona nowych Klientów, którzy są w trakcie akumulowania swojego majątku.

Przez ponad 15 lat spółka IFM skorzystała z wznoszących fal na rynkach finansowych i oparła się ich niszczycielskiej sile, wyłącznie dzięki rozważnemu podejściu do inwestowania pieniędzy naszych Klientów. Perspektywa ma znaczenie. Nasza perspektywa jest zbieżna z Państwa postrzeganiem szans i czasu na rynkach finansowych.

Naszą siłą napędową są nasi Akcjonariusze, którzy pokładają duże nadzieje w modelu współpracy, jaki zaproponowaliśmy. Wsparli nas wierząc, że model ten można zaoferować większemu gronu osób. Tą wizję z konsekwencją realizujemy.

Dzisiaj jesteśmy u progu spełnienia się tej wizji. Ciągle inwestujemy w wiedzę i rozwijamy nasze zasoby zwiększając naszą przewagę konkurencyjną. Wkrótce to podejście będzie miało kluczowe znaczenie dla naszej ekspansji.

Wyostrzamy więc naszą strategię, by sprostać wyzwaniu w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, będąc jednak pewnymi, że zawsze jest dobry czas na dobrą usługę. Nasz cel to być organizacją, która kreuje niesamowitą wartość dla Akcjonariuszy i Klientów z poszanowaniem ich długoterminowych celów.

 

Aleksander Jawień
Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.