Strefa inwestora

Podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Emitent dnia 27.11.2017 r. zawarł z firmą audytorską „Dossier” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 20 lok. 55, NIP 113-08-15-296, umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

Wybrany podmiot uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę firm audytorskich pod numerem 1561.

Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie wyboru i upoważnienia Rady Nadzorczej wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 23.11.2017 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.