Strefa inwestora

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 28 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Dominik.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej IFM Global Funds S.A.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Aleksander Jawień - Prezes Zarządu Investment Fund Managers S.A.