Strefa inwestora

Aleksander Jawień niezależnym dyrektorem funduszu parasolowego Bright Cap SICAV.

Z przyjemnością informujemy, że 10 stycznia 2017 roku luksemburska komisja nadzoru Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), wpisała Pana Aleksandra Jawień na listę niezależnych dyrektorów funduszu parasolowego Bright Cap SICAV.

Bright Cap SICAV jest funduszem parasolowym m.in. dla dwóch subfunduszy IFM Global Funds: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania  oraz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. Fundusze IFM Global Funds są zarejestrowane w Luksemburgu, w Polsce zostały notyfikowane 4 marca 2016 r. Poza wspomnianym krajami fundusze IFM posiadają notyfikację we Francji, Rumuni oraz Wielkiej Brytanii.

Funduszami IFM Global Funds zarządza Finexis S.A. pod kierownictwem Aleksandra Jawień. Finexis S.A. jest w pełni niezależnym podmiotem sektora funduszy świadczącym usługi zarządzania aktywami dla wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych, w tym UCITS, SIF, RAIF i SICAR. Finexis zapewnia efektywne usługi na rzecz podmiotów trzecich, w tym: administrację centralną, obsługę agenta transferowego, agenta domicyliacji, zarządzanie ryzykiem itp. Pan Aleksander Jawień posiada ponad 22-letnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym. Karierę w branży rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania polskiej licencji maklera papierów wartościowych. Pracował w szeregu instytucji rynku kapitałowego, m.in. Polski Bank Rozwoju (obecnie mBank), ABN AMRO Asset Management, Investment Fund Managers S.A., (obecnie IFM Global Funds S.A.).