Strefa inwestora

IFM GLOBALNY AKTYWNEGO INWESTOWANIA NAJLEPSZY W SWOJEJ GRUPIE W 2018 r.

Minione miesiące 2018 roku to bardzo udany czas dla Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania. W okresie od stycznia do maja br. klasa P Funduszu osiągnęła stopę zwrotu równą 7,01%, czyniąc go najbardziej efektywnym w grupie funduszy zagranicznych aktywnej alokacji (dostępnych w Polsce):

 

W tym samym czasie klasyczne fundusze inwestycyjne aktywnej alokacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone, skupiające się na polskim rynku osiągnęły następujące wyniki:

 

 

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania jest globalnym funduszem aktywnej alokacji, zapewniającym dywersyfikację w zakresie klasy aktywów oraz w zakresie alokacji geograficznej. Nie dotyczą go ograniczenia strategii w polskich funduszach stabilnego wzrostu, czy zrównoważonych, które niezależnie od sytuacji rynkowej zachowują określone proporcje pomiędzy akcjami i obligacjami. Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania ma możliwość, w uzasadnionej sytuacji rynkowej, ulokować 100% środków Klientów wyłącznie w bezpieczne, pieniężne lub dłużne instrumenty, jednocześnie w okresie sprzyjającej sytuacji rynkowej zapewnia zaangażowanie środków w instrumenty akcyjne. Fundusz posiada mechanizm eliminowania ryzyka walutowego między główną jednostką Funduszu w euro a złotym. Tym samym wszelkie wahania na parze walutowej EURPLN są minimalizowane.

Wyniki IFM Globalny Aktywnego Inwestowania potwierdzają skuteczność realizowanej strategii inwestycyjnej oraz efektywność wykorzystywania w tym samym czasie potencjału licznych rynków, różnych instrumentów oraz niedostępnych w kraju funduszy inwestycyjnych.

Zapraszamy kolejnych Inwestorów do korzystania z funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

IFM Global Funds S.A.