Strefa inwestora

Mała giełda - małe zyski i wielkie projekty

Notowane na NewConnect firmy zarządzające aktywami kokosów nie zarabiają. Ale niesztampowych pomysłów im nie brakuje

Półroczne wyniki finansowe firm zarządzających aktywami notowanych na NewConnect nie zachwycają. Zarządzający z NC idą własną drogą. IFM, choć z czysto finansowego punktu widzenia wygląda najsłabiej – ponad 0,8 mln zł straty wobec wyniku zerowego przed rokiem – ma spore szanse na poprawę zysku netto w perspektywie najbliższego roku. W maju firma wreszcie ruszyła z funduszami pod własną marką. Co więcej, jej spółka zależna, dom maklerski IFM GAM, jest pierwszym w Polsce podmiotem zarządzającym funduszami luksemburskimi.
Tak jak wspominałem w programie #PROSTOzPARKIETU, we wrześniu planujemy ruszyć ze sprzedażą jednostki dywidendowej jednego z naszych dwóch funduszy luksemburskich – IFM Globalnego Aktywnego Inwestowania – mówi Aleksander Jawień, prezes IFM GAM. – Będzie to jeden z nielicznych produktów na naszym rynku wypłacających co kwartał prawie całość osiągniętego zysku. Wprawdzie to tylko nowa klasa jednostki działającego już produktu, ale traktujemy ją niemal jako nowy fundusz, będziemy ją bowiem sprzedawali zupełnie inaczej. IFM Globalny Ostrożnego Inwestowania celuje w 3–4proc. rocznie, IFM Globalny Aktywnego Inwestowania w 7–8proc. rocznie, a jego jednostka dywidendowa w bieżące wypłacanie dochodu – trafia więc w nieco inną potrzebę klientów niż poprzednie dwa produkty – tłumaczy Jawień. – Uruchomieniu tej jednostki będzie towarzyszyła kampania medialna – zapowiada.

Grupa IFM, żeby wyjść na zero, musi zgromadzić w funduszach ponad 50 mln zł aktywów. Jeżeli spółce uda się zrealizować plany, za rok wynik może wyjść nad kreskę.
W pierwszym roku działalności funduszy pod własną marką, czyli do maja przyszłego roku, chcemy pozyskać około 100 mln zł aktywów. Gdyby to się udało, IFM zaczęłoby osiągać zysk netto – zapowiada Jawień.

Pełny artykuł w  Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 22.08.2016