Strefa inwestora

Pierwsza wycena jednostki dywidendowej subfunduszu Bright CAP IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiła pierwsza wycena jednostki dywidendowej subfunduszu Bright CAP IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

 

Celem wprowadzenia do oferty Emitenta jednostki dywidendowej jest zapewnienie inwestorom możliwości okresowej wypłaty zgromadzonych przez fundusz zysków w formie gotówkowej. Fundusz będzie wypłacał dywidendę, rozumianą jako wypracowany zysk. Nie będzie uszczuplał kapitału inwestorów.

 

Fundusz ustalił następujące daty ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień obserwacyjny) w 2018 r.:

20 marca

24 lipca

20 listopada

 

Dniami wypłaty dywidendy będą następne dni wyceny subfunduszu, czyli:

22 marca

26 lipca

22 listopada

 

Przyjęte daty wypłaty dywidendy uznano za sprzyjające wydatkom inwestorów w okresie Wielkanocy, przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego oraz Bożego Narodzenia.

Jednostka dywidendowa o kodzie D jest wyceniana w polskim złotym, a pierwsza wycena rozpoczęła się od poziomu 100,00 PLN.

Tak, jak pozostałe jednostki funduszy pod marką IFM, jednostka dywidendowa posiada mechanizm eliminowania ryzyka walutowego między główną jednostką funduszu w euro a rodzimą walutą.

Tym samym wszelkie wahania na parze walutowej EURPLN są minimalizowane i w praktyce nie wpływają na wynik subfunduszu.

Wprowadzenie do oferty jednostki dywidendowej jest realizacją planów Emitenta, o których Emitent informował w raportach okresowych. Jest odpowiedzią na tendencję rynkową udostępniania inwestorom produktów, których celem jest nie tylko wzrost wartości lokowanych aktywów, ale również bieżące wypłacanie dochodów z inwestycji inwestorom.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A