Strefa inwestora

Pierwsza wypłata dywidendy w Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca br. ustalony został poziom pierwszej dywidendy w jednostce dywidendowej D subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

Dywidenda za okres 29.12.2017 r. – 20.03.2018 r. została ustalona na poziomie 3,20 PLN na tytuł uczestnictwa subfunduszu, co oznacza, że wysokość dywidendy w tym okresie osiągnęła poziom 3,20%.

Jak Spółka informowała w raporcie giełdowym z 2 stycznia br., w dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiła pierwsza wycena jednostki dywidendowej subfunduszu. Celem wprowadzenia do oferty Firmy jednostki dywidendowej było zapewnienie Inwestorom możliwości okresowej wypłaty zgromadzonych przez Fundusz zysków w formie gotówkowej. Fundusz wypłaca dywidendę, rozumianą jako wypracowany zysk. Nie uszczupla kapitału Inwestorów.


Ustalono następujące daty ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień obserwacyjny) w 2018 r.:

20 marca,
24 lipca,
20 listopada.

Dni wypłaty dywidendy to z kolei następne dni wyceny subfunduszu, czyli:

22 marca,
26 lipca,
22 listopada.

Przyjęte daty wypłaty dywidendy uznano za sprzyjające wydatkom Inwestorów w okresie Świąt Wielkanocy, przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego oraz Świąt Bożego Narodzenia.

 

Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania jest globalnym funduszem aktywnej alokacji ze średniorocznym celem zysku na poziome 6-7%. Fundusz można nabywać w euro i złotym w trzech różnych jednostkach A, P i D różniących się poziomem opłat i prawami do dywidendy. Fundusz posiada mechanizm eliminowania ryzyka walut owego między główną jednostką Funduszu w euro a złotym. Tym samym wszelkie wahania na parze walutowej EURPLN są minimalizowane i w praktyce nie wpływają na wynik Funduszu.

 

Fundusz zapewnia dywersyfikację w zakresie klasy aktywów oraz w zakresie alokacji geograficznej. Nie dotyczą go ograniczenia strategii w polskich funduszach stabilnego wzrostu, czy zrównoważonych, które niezależnie od sytuacji rynkowej zachowują określone proporcje pomiędzy akcjami i obligacjami. Fundusz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania ma możliwość, w uzasadnionej sytuacji rynkowej, ulokować 100% środków Klientów wyłącznie w bezpieczne, pieniężne lub dłużne instrumenty, jednocześnie w okresie sprzyjającej sytuacji rynkowej zapewnia zaangażowanie środków w instrumenty akcyjne. Zapewniona jest pełna dywersyfikacja regionalna, pozwalająca Klientom pomnażać środki równocześnie w wielu krajach, zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się. Fundusz zapewnia dostęp do różnych instrumentów finansowych, w tym do instrumentów pozwalających zarabiać na spadkach indeksów giełdowych oraz najlepszych w danej kategorii globalnych funduszy inwestycyjnych niedostępnych w Polsce.

 

Dywidenda na poziomie 3,20% za okres niespełna 3 miesięcy potwierdza skuteczność strategii inwestycyjnej realizowanej przez Fundusz oraz efektywność wykorzystywania w tym samym czasie potencjału licznych rynków, różnych instrumentów oraz niedostępnych w kraju funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie klasyczne fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu, zrównoważone i aktywnej alokacji skupiające się na polskim rynku osiągnęły następujące wyniki:

- łącznie fundusze mieszane:

Źródło: Thomson Reuters, Analizy Online S.A., obliczenia własne IFM Global Funds S.A., zakres analizy: 29.12.2017 – 20.03.2018

- fundusze stabilnego wzrostu:

Źródło: Thomson Reuters, Analizy Online S.A., obliczenia własne IFM Global Funds S.A., zakres analizy: 29.12.2017 – 20.03.2018

- fundusze zrównoważone:

Źródło: Thomson Reuters, Analizy Online S.A., obliczenia własne IFM Global Funds S.A., zakres analizy: 29.12.2017 – 20.03.2018

- fundusze aktywnej alokacji:

Źródło: Thomson Reuters, Analizy Online S.A., obliczenia własne IFM Global Funds S.A., zakres analizy: 29.12.2017 – 20.03.2018

Zapraszamy kolejnych Inwestorów do korzystania z jednostki dywidendowej D subfunduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania.

 

IFM Global Funds S.A.