Strefa inwestora

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 29 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 Statutu Spółki, wobec upływu kadencji członków Rady Nadzorczej Emitenta, podjęło uchwałę o powołaniu na Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji:

 

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej IFM Global Funds S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Aleksander Jawień - Prezes Zarządu IFM Global Funds S.A.