Strefa inwestora

Powołanie Prezesa Zarządu

IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 30 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz art. 12 ust. 2  Statutu Spółki, wobec upływu wspólnej 5-letniej kadencji członków Zarządu Emitenta, podjęło uchwałę o powołaniu Pana Aleksandra Jawień na Prezesa Zarządu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu IFM Global Funds S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"